Montaż przydomowej oczyszczalni – krok po kroku

Montaż przydomowej oczyszczalni – krok po kroku

Dla osób, które posiadają domy w miejscach oddalonych od sieci kanalizacyjnych bądź nieskanalizowanych, doskonałym wyborem będzie montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jest to rozwiązanie dobre dla środowiska i trwałe. Jego zaletę stanowi fakt, iż posiadając własną oczyszczalnię, nie trzeba współpracować z firmą podejmującą się wywozu nieczystości ani martwić się, że instalacja ulegnie przepełnieniu.

Budowa przydomowej oczyszczalni

Montaż przydomowej oczyszczalni należy zaplanować z wyprzedzeniem. Najlepszymi porami roku na jej budowę są jesień oraz wiosna, ponieważ zimą ziemia zazwyczaj jest zamarznięta, natomiast latem – rozmokła. Właściwe prace rozpoczyna się od montażu osadnika wstępnego oraz, w przypadku oczyszczalni biologicznej, drugiego zbiornika, zawierającego osad czynny. Po wybraniu dla nich najlepszego miejsca konieczne jest wykonanie wykopu odpowiedniej głębokości za pomocą koparki. Zanim umieści się w nim zbiorniki, należy ułożyć rury kanalizacyjne, łączące kanalizację domową z osadnikiem wstępnym, a osadnik ze zbiornikiem oczyszczania biologicznego lub z umieszczoną pomiędzy nimi studzienką, odpowiedzialną za rozdzielanie drenażu rozsączającego.

Po tej czynności dno wykopu pokrywa się warstwą piasku o wysokości około 20 cm. Następnie zbiorniki opuszcza się i poziomuje. Warto napełnić je wodą, ponieważ pozwoli to uniknąć ich wgniecenia. Jeśli oczyszczalnia ma posiadać drenaż rozsączający, instalacje należy zasypać do wysokości, na której ma się znajdować studzienka. Wykopuje się również ziemię w miejscu, gdzie przebiegać będą ciągi drenażu. Pod rurami oraz nad nimi powinna znajdować się warstwa żwiru. Na górę kładzie się również geowłókninę. Do każdego drenażu montuje się także kominki napowietrzające wystające z ziemi. Pokrywa studzienki drenażu powinna znajdować się na wysokości gruntu.

Warto pamiętać, że przed zakupem oczyszczalni, należy w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie na jej montaż. Jeżeli już Państwo posiadacie zezwolenie na montaż oczyszczalni, uprzejmie informujemy, że u nas można zakupić oczyszczalnię wraz z montażem. 

 

 

 

Posted on